Microsoft Compression Client Pack for Windows XP 1.0

Microsoft Compression Client Pack for Windows XP 1.0

Microsoft – Freeware – Windows
ra khỏi 95 phiếu
Microsoft nén khách hàng Pack 1.0 cho Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003 có chứa các tập tin Msdelta.dll. Các tập tin Msdelta.dll là một thư viện là một phần của hệ điều hành Windows Vista. Msdelta.dll tập tin xuất khẩu các chức năng để tạo ra và áp dụng nhị phân vùng đồng bằng. Các vùng đồng bằng được sử dụng để hiệu quả tải bản Cập Nhật cho Windows Vista. Công nghệ tiên tiến nén này cũng là phù hợp với nhiều các trường hợp vi sai nén khác.

MSDelta là thế hệ tiếp theo của các công nghệ nén PatchAPI được bao gồm trong phiên bản trước của hệ điều hành Windows. MSDelta thường tạo ra vùng đồng bằng nhỏ hơn PatchAPI.

Tổng quan

Microsoft Compression Client Pack for Windows XP là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.288 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Compression Client Pack for Windows XP là 1.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/09/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Compression Client Pack for Windows XP đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Compression Client Pack for Windows XP đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Compression Client Pack for Windows XP!

Cài đặt

người sử dụng 1.288 UpdateStar có Microsoft Compression Client Pack for Windows XP cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản